arabisch_leren008016.jpg arabisch_leren008015.jpg arabisch_leren008014.jpg arabisch_leren004005.jpg arabisch_leren008011.jpg arabisch_leren008010.jpg
Groepscursussen
Les van een ervaren Arabist
Kleine groepen
Diverse niveaus
Met e-learning
Start 2x per jaar

De cursussen Gesproken Arabisch niveau 2 t/m 6 sluiten aan op de Basiscursus Arabisch (niveau 1). Elke cursus is een afgerond geheel, waarna je kunt beslissen of je verder wilt gaan met het volgende niveau. Je vergroot in elk van deze cursussen je woordenschat en taalvaardigheid, zodat je in steeds meer situaties uit het dagelijks leven de taal kunt gebruiken. Je leert te spreken over jezelf, familie en vrienden, je mening te geven en ideen en ervaringen uit te drukken. Onderwerpen die aan bod komen zijn bijvoorbeeld eten en drinken, je leefomgeving, het weer, werk, studie, je dagindeling, vrije tijd, reizen, sport en hobbys. Met de Arabische taal als uitgangspunt komt ook in deze cursussen de Arabische cultuur regelmatig aan bod. Net als in de Basiscursus leer je in deze cursus het Gesproken Arabisch van Egypte, omdat deze variant van de taal goed verstaan wordt door de meeste sprekers van het Arabisch.

 

Voor meer informatie over het verschil tussen Gesproken en Formeel Arabisch klik hier.

 

Voor wie?

Voor iedereen die de Basiscursus Arabisch heeft afgerond of elders een vergelijkbaar niveau heeft bereikt.

 

Eindniveau:

Na afronding van niveau 2: A1 van het Europees Referentiekader voor de Talen (CEFR). Na afronding van niveau 4: A2. Na afronding van niveau 6: B1.

 

Leerdoelen:

Na afronding van niveau 6 beschik je over een zorgvuldig geselecteerde praktische woordenschat van ca. 1000 woorden. In diverse alledaagse situaties kun je een gesprek voeren in de spreektaal, over verschillende onderwerpen uit je eigen belevingswereld of die van je gesprekspartner. Wanneer je Arabisch spreekt, benut je ook je kennis van de Arabische cultuur. Je kunt goed Arabisch lezen, voor zover het bekende woorden uit de spreektaal betreft.

 

Lesmateriaal:

Alif Baa: Introduction to Arabic Letters and Sounds, Third Edition.

Kallimni Arabi Bishweesh

Kallimni Arabi

Meer informatie bij aanvang van de cursus.

 

Werkvormen:

In de lessen doen we diverse gespreksvaardigheidsoefeningen en enkele luistervaardigheidsoefeningen, soms gezamenlijk, soms in tweetallen. Daarnaast is er ruimte voor vragen en de theorieonderdelen uit het lesmateriaal worden waar nodig toegelicht. Omdat we in kleine groepen werken heb je veel gelegenheid om te oefenen en ontvang je optimaal feedback. Thuis maak je oefeningen en leer je nieuwe woorden en uitdrukkingen met behulp van het lesmateriaal. Luisterfragmenten en beeldmateriaal bij de lessen kun je thuis op de computer of onderweg op een tablet of smartphone beluisteren of bekijken. Met behulp van deze handige hulpmiddelen leer je de taal makkelijk, leuk en snel.

 

Voertaal:

De voertaal tijdens de cursus is Nederlands en Arabisch. Het lesboek is Arabisch met aanvullend materiaal in het Nederlands.

 

Aantal lessen:

De cursus bestaat uit 14 lessen van 1 uur.

 

Zelfstudie:

2 tot 4 uur per les

 

Groepsomvang:

Minimaal 4 en maximaal 12 deelnemers

 

Kosten:

Per cursus 197,50 excl. lesmateriaal .

 

Cursusplanning:

De cursussen Gesproken Arabisch niveau 2 t/m 6 starten twee keer per jaar: in september, en februari (onder voorbehoud van voldoende inschrijvingen).

 

Neem contact op met Arabix voor meer informatie over de startdata van niveau 2 t/m 6 

  

Wil je meedoen met deze cursus?

Schrijf je nu in!

 

Op deze cursus zijn de Algemene Voorwaarden van Arabix van toepassing.

Gesproken Arabisch (Egyptisch)

Terug naar het overzicht